Kirjoita tähän opettajalta saamasi kyselyavain ja aloita kysely.

Oppika on verkkopalvelu, jolla kartoitetaan oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan taitoja ja teknologian käyttötapoja.
Palvelu sisältää kyselyn, jonka täytettyään oppilas saa heti palautetta omasta osaamisestaan.

Palvelu on kehitetty Opetushallituksen rahoittamassa Opeka ja Oppika -tutkimushankkeessa, jossa ovat mukana Tampereen, Espoon, Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Turun ja Vantaan kaupungit. Palvelun teknisestä toteutuksesta ja tutkimuksesta vastaa Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus.